Aquest any la colla canvia el 31 pel 34. Més espai per més festa!

canvi d'ubicació. Del 31 saltem al 34

si em cliques em veuràs més gran.